Adiwana Svarga Loka 

+62 361 975454
Jl. Penestanan Kelod, 80571 Ubud