Griya Santrian a Beach Resort

+62 361 288181
Jl. Danau Tamblingan 47, 80228 Sanur