Maya Sanur Resort and Spa

+62 361 8497800
Jalan Danau Tamblingan No. 89M, 80228 Sanur