Ulu Thai Sanur

Everyday 11:00 AM-11:00 PM
+62 361 4492063
Jl. Danau Tamblingan No.91, Sanur